SEND Data Associate

Vi søger en medarbejder til arbejdet med SEND data afrapportering. SEND (Standard for Exchange of Nonclinical Data) er en standardiseret, elektronisk repræsentation af individuelle data, der kræves til indsendelse af prækliniske forsøgsdata til godkendelse hos FDA....